VAKMANSCHAP...

(EN EEN TIKKIE EIGENWIJS)

268 JAAR

DE NOOY MEESTERSCHILDERS

Vakmanschap. Dat is wat De Nooy Meesterschilders al ruim tweeënhalve eeuw bestaansrecht geeft. Tenminste, volgens Hans de Nooy, huidige eigenaar en generatie nummer negen. Dat, en nét iets eigenwijzer zijn dan de generatie voor jou.

Zo besloot Hans’ betbetbetovergrootvader uit dienst van het graafschap te treden en als zelfstandig schilder aan de slag te gaan: we praten over begin 1800, een unicum in die tijd. Zijn betovergrootvader besloot rond 1900 het stedelijke Nijkerk achter zich te laten en naar het landelijke Voorthuizen te verhuizen:

hierdoor trof de Spaanse Griep, die net na WOI miljoenen levens eiste, zijn schildersbedrijf minder hard. En dan oma De Nooy: zij investeerde in 1938 in het winkelpand, waar De Nooy Meesterschilders anno 2022 nog steeds gevestigd is.

“Met Eigenhuis Schilderplan vormen we de schakel tussen de schilder en de consument”
- HANS DE NOOY

ABONNEMENT OP ONDERHOUD

Ook in Hans zit zo’n eigenwijze ondernemer, die het net even anders wil doen. “Ze verklaarden me voor gek, toen ik met het beoordelen van verfwerk op afstand kwam, maar dat is wel de toekomst”, grinnikt Hans. “En toen ik het bedrijf overnam, besloot ik om niet meer als onderaannemer bij grote projecten te werken. Ik wilde alleen nog als hoofdaannemer aan particuliere projecten werken. Nou, mijn vader viel bijna van zijn stoel. Schokkend!”

Het zijn twee beslissingen in Hans’ carrière die goed hebben uitgepakt, net als zijn visie op het onderhoud van particuliere woningen. Al sinds 1999 biedt hij abonnementen aan op het onderhoud van koopwoningen door heel Nederland. Op deze manier host hij het platform Eigenhuis Schilderplan, waarbij particulieren tien jaar lang zorgeloos van hun huis kunnen genieten, terwijl hij een vast team zelfstandige vakschilders aanstuurt dat het onderhoud aan de huizen verzorgt.

Hans de Nooy en Koen van den Hengel

“Ik besloot alleen nog als hoofdaannemer te werken, nou, mijn vader viel van zijn stoel”
- HANS DE NOOY

Ondanks dat het ondernemerschap kleine en grote veranderingen teweeg heeft gebracht, liep vakmanschap altijd als een rode draad door negen generaties heen. Van het moment dat zijn voorouders hun eigen verf maakten uit pigment en lijnolie tot nu, waarbij zijn team kozijnen aflakt tot glimmende spiegels. “Het gaat om de creativiteit die we in het vak steken; we maken het net even anders, mooier en luxer. Dat is ons handelsmerk”, erkent De Nooy. “Wat wordt afgeleverd, dat is wat de mensen zien. En voor ons is dat goed onderhouden houtwerk.”

TROTS OP ONS VAK

Dat De Nooy Meesterschilders zich onlangs heeft aangesloten bij kwaliteitsorganisatie De Betere Schilder is niet vreemd. “Het gaat hen net als bij ons om trots zijn op ons vak. Ze willen niet alleen maar groter, maar juist beter”, concludeert De Nooy. “Ze stralen uit hoe mooi het vak is, ze stimuleren leden om vakwerk te leveren en staan voor eerlijke concurrentie. Vakmanschap staat voor De Betere Schilder centraal.” Met een knipoog naar de gildeschilders van weleer.

KRONIEK VAN 268 JAAR DE NOOY

“De meeste mensen die ons iets kunnen vertellen over die beginjaren leven helaas niet meer”, grapt Hans de Nooy. Echter, een originele factuur uit 1754 voor schilderwerk aan het kerkelijk orgel illustreert de beginjaren van schildersbedrijf. Samen met Hans zetten we De Nooy Meesterschilders in het tijdsbeeld.

“De Betere Schilder wil niet alleen groter, maar juist beter. Ze stralen uit hoe mooi het vak is”
- HANS DE NOOY

Tekst: Maaike Petri| Beeld: Archief