COVERSTORY

Schildersbranche staat voor grote uitdagingen

Het zijn gouden tijden voor schilders! Bedrijven en consumenten staan in de rij om werk uit te besteden. Orderportefeuilles zitten propvol. Schilders kunnen de krenten uit de opdrachten-pap vissen en er nog een leuke boterham mee verdienen ook. Gelopen koers… toch?

Of is dit beeld te rooskleurig? “Laten we voorop stellen dat de schilder van nu het inderdaad heel goed heeft”, stelt Dirk Hoogenboom, research consultant bij USP Marketing Consultancy. “De rentes zijn laag, dus geld is goedkoop. De vraag naar vaklui, dus ook schilders, is groot. De marges lopen op en schilders verdienen meer.”

EFFECT OP EFFECT

Toch ligt er een serieus probleem direct onder de oppervlakte, blijkt uit het onderzoek dat zijn bureau jaarlijks uitvoert in de bouwbranche, de Insight Monitor. “Het arbeidstekort is een serieus probleem. 56% van de schilders is ouder dan vijftig en gaat binnen tien jaar met pensioen. Campagnes voor de opleidingen zetten nog geen zoden aan de dijk, dus de uitstroom van schilders blijft voorlopig groter dan de instroom. De grote vraag blijft dus: waar haal ik gekwalificeerd personeel vandaan nu en in de toekomst?”

“Schilders hebben het goed, maar er liggen serieuze problemen onder de oppervlakte”
- DIRK HOOGENBOOM

OP DE HOOGTE!

Wat zijn de trends en ontwikkelingen binnen de schildersbranche? Klik op de button voor de Painter Insight Monitor 2022 die in april is uitgekomen.

Vraag en aanbod: het loopt momenteel compleet scheef en ontwikkelingen als woningnood en de verduurzaming van huizen versterken de vraag naar vaklui alleen maar. Hoogenboom: “Het is effect op effect op effect. En die ontwikkelingen gaan voorlopig nog door, dat heeft serieuze gevolgen.”

THE WHITE-VAN-GUYS

Maar wie gaat er dan schilderen? “Momenteel kiezen weer steeds meer mensen ervoor om zelf schilderwerk uit te voeren, 75% tegen 68% in 2019. Ook zie je dat onderhoudsbedrijven in het gat springen, de white-van-guys, zoals ze in Engeland zo mooi heten”, constateert Hoogenboom. “Zo’n 38% van deze bedrijven biedt nu ook schilderwerk aan.” Maar voor de langere termijn is een rigoureuzere oplossing nodig.

“De vraag is: waar haal ik gekwalificeerd personeel vandaan, nu en in de toekomst”
- DIRK HOOGENBOOM

RIGOUREUZE OPLOSSINGEN

“We kunnen de traditionele woningbouw, zoals hij nu is, niet volhouden. De overheid en de branche zullen zich moeten realiseren dat prefab de slimme oplossing is om de woning- én de personeelstekorten op te lossen”, meent Hoogenboom. “Als we daar inzetten op efficiency, zal het werkterrein van schilders verschuiven van nieuw- en afbouw naar onderhoud- en renovatiewerkzaamheden. De overheid en de branche moeten dan wel tijdig de bedrijfsprocessen en bouwbesluiten daar op inrichten, dat is nu nog niet het geval. Maar als het door nood is ingegeven zul je komende jaren zien dat steeds meer mogelijk is.”

CRISIS OF KANS?

De coronapandemie is nog niet uitgedoofd of we staan oog in oog met de volgende crisis. Wat kunnen we nu zeggen over de invloed van de oorlog in Oekraïne op de ontwikkelingen in de branche?

“We kunnen de traditionele woningbouw, zoals ie nu is, niet volhouden.”
- DIRK HOOGENBOOM

Tekst: Maaike Petri | Beeld: Maaike Petri Fotografie, Pexels